Αναδιπλούμενο Πλαστικά Πιρούνια

Αναδιπλούμενο Πλαστικά Πιρούνια

Αναδιπλούμενο Πλαστικά Πιρούνια

Βάρος: 2,00 Gr.

Μήκος (ανοιχτό): 127 Mm.

Μήκος (κλειστό): 74 Mm.

Αναδιπλούμενο Πλαστικά Πιρούνια

Αναδιπλούμενο Πλαστικά Πιρούνια

Βάρος: 2,00 Gr.

Μήκος (ανοιχτό): 127 Mm.

Μήκος (κλειστό): 74 Mm.